Embroidery Reader

Embroidery Reader 2.2

Miễn phí
Hiển thị thiết kế thêu từ PES tập tin
Người dùng đánh giá
3.6  (32 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
2.2.5 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
njcrawford
Mở và xem thiết kế thêu ở định dạng PES. Nó hoạt động với tất cả PES các lớp học bằng cách đọc thông tin PEC được tìm thấy ở phần cuối của tập tin.
Embroidery Reader hiển thị PES là đồ thêu đó hả tập tin dùng 100% mở nguồn C# mã.
Embroidery Reader là một đơn giản dễ dùng khán giả đặc biệt thiết kế cho.PES là đồ thêu đó hả tập tin.
Embroidery Reader để anh mở PES/PEC các tập tin đã từng hàng thiết kế cho ít đồ thêu đó hả máy móc. Chương trình căn bản gồm có hỗ trợ cho in thiết kế; khả Năng bản thiết kế ảnh bảng đi, vậy anh có thể dán ảnh vào bất cứ sửa ảnh; Chọn thiết lập với bộ lọc' khâu bằng một chắc chắn là chiều dài. Vài mẫu thiết kế nhìn khá hơn nhiều với nó, những người khác kết thúc bộ phận bị mất....
Thông tin được cập nhật vào: